Home » Product Software

Show all 4 Result

 • Microsoft Windows 10 OEM Pro Microsoft PC Key GLOBAL

  Key chỉ có thể dùng cho 1 máy…

  Key chỉ có thể dùng cho 1 máy tính duy nhất

  Key này không thể nâng cấp từ phiên bản windows khác. Vì vậy vui lòng cài đặt Windows 10 OEM Pro  để sử dụng key này

  400,000  300,000 
 • Office 2019

  Office 2019 chỉ chạy được trên windows 10…

  Office 2019 chỉ chạy được trên windows 10

  chỉ kích hoạt 1 lần trên 1 máy duy nhất

  400,000  300,000 
 • Windows 10 Home

  Key only be used for 1 máy tính…

  Key only be used for 1 máy tính duy nhất

  Key this không thể nâng cấp từ windows phiên bản khác. Vì vậy, vui lòng cài đặt Windows 10 Home để sử dụng key này

   

  400,000  300,000 
 • Windows 10 Pro

  Key chỉ có thể dùng cho 1 máy…

  Key chỉ có thể dùng cho 1 máy tính duy nhất

  Key này không thể nâng cấp từ phiên bản windows khác. Vì vậy vui lòng cài đặt Windows 10 Pro để sử dụng key này

  400,000  300,000 

Show all 4 Result