Home » Product Steam Gift Card 5$ US

Steam Gift Card 5$ US

Be the first to review

115,000  105,000 

Qty
Category: . Tag: .
banner
banner

Làm theo các bước bên dưới để đổi thẻ quà tặng Steam của bạn:

  • Đăng nhập vào tài khoản Steam của bạn và tìm tùy chọn “Trò chơi” ở menu trên cùng

mceclip0.png

  • Sau đó nhấp vào Đổi mã Steam Wallet

    mceclip1.png

  • Trong màn hình tiếp theo, nhập mã bạn đã mua và nhấp vào "Tiếp tục"

    mceclip2.png

  • Làm theo bất kỳ bước cần thiết nào khác để tiến hành đổi mã của bạn.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Steam Gift Card 5$ US”
custom contents goes here